Styrelsen består av följande:

Ordförande:                  Marina Backe : 0451-21809
Vice Ordf:                      Jonny Dolkov: 0451-20710
Sekreterare:                 Kristin Andersson
Kassör:                          Carina Olsson 0451-20710

Ledamot:                         Per Dolkov

Suppleanter:               
Suppleant: Anna Josefsson
Suppleant: Niklas Norén
Suppleant: Ronny Johannesson
Suppleant: Kristina Rosberg