Att bli medlem

Maila namn, adress, personnr (6 siffror), telenr, ev medlemsnr i ACCS till:

      Carina Olsson 0451-20710

E-mail adress är: ninna.olsson@hotmail.com

Därefter skickar vi en medlemsansökan till dig/er

 

Medlemsavgift för 2018

Familjemedlemskap   200 kr( 2 vuxna och hemmavarande barn upp till 18 år)  Enskilt medlemskap  150 kr