Länsförsäkringars Klubbförsäkring upphör
 
Från och med 1 april 2013 upphör Länsförsäkringars Klubbförsäkring. Det innebär att det samarbetsavtal som gäller bilklubbarnas rätt att svara för besiktning, värdering och riskbedömning av sina klubbmedlemmars bilar sägs upp från detta datum.
 
Klubbmedlemmar får erbjudande om Entusiastförsäkring
De klubbmedlemmar som har Länsförsäkringars Klubbförsäkring, kommer vid sin försäkrings huvudförfallodag att bli erbjudna att vår sedvanliga Entusiastförsäkring.
Klubbförsäkringen och Entusiastförsäkringen är identiska till sitt innehåll. Det enda som skiljer dem åt är att Klubbförsäkringens pris är rabatterat. Medlemmarnas bilar har med andra ord samma goda försäkringsskydd som tidigare. De eventuella klubbmedlemmar som inte godtar denna förändring har naturligtvis rätt att säga upp sin försäkring.
 
Varför gör vi detta?
När Klubbförsäkringen introducerades 1993 kunde rikstäckande samarbetsavtal tecknas av Länsförsäkringar AB, för de enskilda länsförsäkringsbolagens räkning. Sedan ett antal år tillbaka går det inte längre att göra detta, eftersom vart och ett av de enskilda länsförsäkringsbolagen själva tar alla beslut som rör deras egen affär. Detta innebär bland annat att det inte längre går att ha en gemensam prissättning för Klubbförsäkringen, vilket är en av grundförutsättningarna för produkten.
Idag förekommer regionala samarbeten mellan en del bilklubbar och vissa av de lokala länsförsäkringsbolagen. Hur eller om dessa samarbeten ska fortsätta i framtiden, är en överenskommelse mellan det lokala länsförsäkringsbolaget och den aktuella bilklubben.
Vi vill tacka er för den tid som varit. För dem av oss som under årens lopp har haft förmånen att ha kontakten med er har det varit roligt, spännande och lärorikt.