Historik

Vi är ett glatt härligt gäng i Göingeskogarna. Med ett stort motorintresse. Amerikanska bilar, andra hobbyfordon och nostalgin kring detta.

Vi satte oss ner och diskuterade om vi skulle starta en klubb. Alla blev eld och lågor. Sagt och gjort, så gjorde vi slag i saken. Nu var det dags för lite nytt blod i klubbvenerna. Vi hade ett upptaktsmöte den 16 oktober 2004. Då bildades klubben, och här har ni oss i Göingeskogarna. Dream Catcher Cruisers.

 

 

Klubbens målsättning

Vi är verksamma för ett familjärt gemensamt intresse för att bevara kulturarvet.
Vad gäller hobbyfordon av olika slag, med tonvikt på amerikanska bilar.
Att framföra dessa på ett fint och värdigt sätt.

Som medlem i vår förening bör man äga ett amerikansk fordon eller hobbyfordon,
samt ha ett motorintresse. Klubben ska verka för att hela familjen kan vara
med på våra arrangemang, samt främjande av god kamratanda